Wybrane materiały pomocnicze do nauki przedmiotu informatyka na poziomie licealnym

Kilka wybranych zagadnień dla bardzo początkujących